Annual Walking Pilgrimage to Częstochowa 

Philadelphia - Częstochowa, Doylestown 2nd weekend of August

August 2016 - 15th Annual Walking Pilgrimage

Registration Form
Pielgrzymka - Rejestracja (8).pdf
Adobe Acrobat document [107.2 KB]

Zaproszenie do udziału w XV Pieszej Pielgrzymce                                       do Amerykańskiej Częstochowy. 

    W dniach od 12 do 14 sierpnia z parafii Św. Wojciecha z Filadelfii wyruszy na trasę do Amerykańskiej Częstochowy XV Piesza Pielgrzymka. Dystans ok. 35 mil pokonamy w ciagu 3 dni.  Pielgrzymka to czas modlitwy, refleksji, dyskusji i ofiary. To ważne wydarzenie w życiu naszego Kościoła, które określamy jako „rekolekcje w drodze”. Każda pielgrzymka jest symbolem życia człowieka, który zmierza do wyznaczonego przez Stwórcę celu. Wiara nadaje sens temu pielgrzymowaniu.
    Pielgrzymowanie jest także lekcją życia wspólnotowego. Pielgrzymują razem z nami nie obojętni nam ludzie, ale Siostry i Bracia Pielgrzymi, z którymi dzielimy trudy dnia. Doświadczamy także wielkiej życzliwości od większości ludzi, których spotykamy na trasie i w miejscach noclegowych.
    Modlitwa i refleksja naszej  XV  Pieszej Pielgrzymki będzie koncentrowała się wokół tematu: „Błogosławieni Miłosierni”. Pragniemy pogłębić nasze rozumienie Bożego Miłosierdzia w obecnie trwającym Rok Miłosierdzia. Jan Paweł II, niestrudzony pielgrzym i autentyczny sługa miłosierdzia, szedł przez świat i głosił, że nic nie jest bardziej potrzebne człowiekowi niż miłosierdzie Boże. Bądźmy i my takimi świadkami Bożego Miłosierdzia. 
    Zapraszamy wszystkich naszych parafian, oraz całą  Filadelfilska Polonię, a szczególnie młodzież, do udziału w tych „rekolekcjach w drodze”. Będzie wspaniała braterska atmosfera  w duchu modlitwy i ofiary.                                                               To zaproszenie kierujemy dzisiaj do wszystkich, także do tych, którzy pielgrzymowali  w poprzednich latach. Postarajmy się znaleźć czas na to, abyśmy w tym roku ponownie spotkali się na pielgrzymim szlaku.
    Osoby, które nie mogą fizycznie pielgrzymować zapraszamy do modlitwy w intencji pielgrzymów ( Pielgrzymowanie Duchowe) lub do pomocy w przygotowaniu posiłków.                                                                                                                               Na Pielgrzymkę idziemy z konkretnymi intencjami. W tym roku naszą intencją parafialną będzie dziękczynienie  Panu Bogu, że w trakcie łączenia parafii nasza jedyna polska  parafia pozostała parafią  samodzielną. Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny będziemy również prosić o potrzebne dary Ducha Świętego dla Ojca Świętego, Franciszka w kierowaniu Kościołem, w tych trudnych czasach. Będziemy modlić się o lepsze rozumienie naszego miejsca w Kościele oraz o ducha odpowiedzialności za Kościół, który jest naszym domem.                                                     Zapisy w biurze parafii lub można otrzymać  formularz rejestracyjny w zakrystii i wraz z opłatą zwrócić go podczas niedzielnej kolekty albo przesłać na adres parafii. 

                             Ks. Jan Palkowski i Komitet Organizacyjny Pielgrzymki                            

Regulations
regulamin pieszej pielgrzymki 2016 _3_.p[...]
Adobe Acrobat document [177.0 KB]

REGULAMIN PIESZEJ PIELGRZYMKI Z FILADELFII DO AMERYKAŃSKIEJ CZĘSTOCHOWY 12, 13, 14 SIERPNIA 2016
Wyruszamy w piątek, 12 sierpnia o 9:30 rano z Kościoła Św. Wojciecha (Zbiórka w kościele o 9:00 rano)
Piesza Pielgrzymka to trzydniowe rekolekcje, przeżywane w duchu modlitwy, wzajemnego szacunku i życzliwości. Abyś mógł jak
najowocniej przeżyć te „Rekolekcje w Drodze” zechciej uważnie przeczytać to, co tutaj z myślą o Tobie zostało napisane. Twój
udział zaś w tej Pielgrzymce oznacza akceptację poniższego regulaminu:
1. Pielgrzymka jest aktem religijno-pokutnym i każdy kto w niej uczęstniczy:
a. Bierze udział codziennie we Mszy Świętej, nabożeństwach, konferencjach.
b. Powstrzymuje się od palenia papierosów i spożywania alkoholu.
c. Cierpliwie znosi trudy trasy i noclegów.
d. Przestrzega zaleceń księży przewodników, służby porządkowej i organizatorów.
e. Bez zgody nie oddala się od grupy.
f. Podczas marszu nie używa telefonu komórkowego.
2. Do Matki pielgrzymujemy razem jako wspólnota i rodzina pielgrzymkowa, dlatego zwracamy się do siebie – „Bracie, Siostro.”
Wobec siebie okazujemy otwartą postawę chrześcijańską, otaczamy troską idących po raz pierwszy, osoby starsze, samotne i
potrzebujące pomocy. Unikamy kłótni i mocnych słów (szczególnie na noclegach). Nie narzekamy, szczególenie na wyżywienie i
organizację pielgrzymki. Osoby widzące wady zaproszone są na przyszly rok do wejścia w skład organizatorów.
3. Noclegi zlokalizowane są w kafeteriach kościelnych. Bądźmy wdzięczni za okazywaną nam gościnę. Cisza nocna obowijązuje od
godziny 22:00.
4. Na trasie nie niszczymy zieleni i nie chodzimy na skróty.
5. Przestrzegamy punktualności przy wyjściu na następny etap.
6. Na trasie obowiązuje strój praktyczny, wygodny i skromny. Ponadto zawsze przy sobie należy mieć nakrycie głowy i płaszcz
przeciwdeszczowy (nie parasol).
7. Bagaże dokładnie podpisane oddajemy w czwartek, 11 sieprnia od 18:00 do 20:00 wieczorem i w piątek, 12 sierpnia o 7:00 rano. Do
plecaków nie wolno wkładać przedmiotów szklanych i jedzenia.
8. Znaczek z indentyfikatorem nosimy przypięty na widocznym miejscu, gdyż jest on oznaką naszego uczestnictwa w Pielgrzymce.
9. Opieka lekarska będzie zapewniona. Każdy pielgrzym powinien jednak posiadać własne plastry opatrunkowe, bandaż elastyczny,
talk kosmetyczny, tabletki przeciwbólowe oraz leki osobiste i stale używane, itp.
10. Na Pielgrzymkę zabieramy:
a. Prawo jazdy lub dokument tożsamości i kartę ubezpieczeniową
b. Różaniec i śpiewnik (śpiewnik będzie rozdawany)
c. Wygodne i mocne obuwie
d. Odpowiednią i skromną odzież letnią, bieliznę, skarpety
e. Nakrycie głowy (czapki będą rozdawane)
f. Zestaw do higieny osobistej
11. Pielgrzymce towarzyszą samochody niezbędne i wcześniej zarejstrowane. BARDZO PROSIMY NIE DOŁĄCZAĆ SIĘ
PRYWATNYMI SAMOCHODAMY, szczególnie w niedzielę. Jest to bardzo niebezpieczne.
NOCLEG W PIĄTEK, 12 SIERPNIA:
St. Albert the Great Catholic Church 212 Welsh Road Huntingdon Valley PA 19006
W sobotę, 13 sierpnia wychodzimy puktualnie o 8:00 rano. Osoby dołączające się muszą być na miejscu o 7:00 rano, aby oddać
bagaż.
NOCLEG W SOBOTĘ, 13 SIERPNIA:
St. Robert Bellarmine Catholic Church 856 Euclid Avenue Warrington PA 18976
W niedzielę, 14 sierpnia wychodzimy punktualnie o 6:00 rano. Osoby dołączające się muszą być na miejscu o 5:30 rano.