Welcome to Saint Adalbert Church, located in Port Richmond, Philadelphia

 

Video recordings of the Holy Mass and Prayers held in the St. John Paul II Parish are shared on our Facebook pages and are archived here:
Mass and Prayer Recordings

 

Nagrania Mszy Świętej i Nabożeństw w Parafii Jana Pawła II są dostępne na naszej stronie Facebook i są także zapisane w naszym archwium nagrań:
Nagrania Mszy i Nabożeństw 

 

            Prayer to Saint Joseph

To you, O blessed Joseph, do we come in our tribulation,
and having implored the help of your most holy Spouse,
we confidently invoke your patronage also.
Through that charity which bound you
to the Immaculate Virgin Mother of God
and through the paternal love
with which you embraced the Child Jesus,
we humbly beg you graciously to regard the inheritance
which Jesus Christ has purchased by his Blood,
and with your power and strength to aid us in our necessities.

O most watchful guardian of the Holy Family,
defend the chosen children of Jesus Christ;
O most loving father, ward off from us
every contagion of error and corrupting influence;
O our most mighty protector, be kind to us
and from heaven assist us in our struggle
with the power of darkness.

As once you rescued the Child Jesus from deadly peril,
so now protect God's Holy Church
from the snares of the enemy and from all adversity;
shield, too, each one of us by your constant protection,
so that, supported by your example and your aid,
we may be able to live piously, to die in holiness,
and to obtain eternal happiness in heaven. Amen

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.                                                                        Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności.                  Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Sign up for the Parish Mailing List

 

If you belong to St. John Paul II Parish, or St. Adalbert, St. George, Mother of Divine Grace, or Nativity Churches in Port Richmond, would you kindly click on the link below? As we come out of the restrictions caused by the pandemic, Fr. Olson would like to be able to communicate with you about how we will be reopening the churches and when that will be coming about. Many parishes use something called FlockNote to communicate more quickly and more effectively. Because the situation has been changing so rapidly, this will help us to keep you informed. Thank you!

 

Click this link:  Sign Up

Obiad Karnawałowy - Luty 2020

Uroczystość Przekazania Relikwi - 17 Marca 2019

Translation powered by Google

Saint Adalbert's Church is ADA accessible. Visitors attending Mass enter from the side entrance (between the church and rectory).